Sny a snění

Jen málokterá oblast lidského života je tak málo prozkoumaná jako sny, a přeci se jimi lidstvo zabývá už odjakživa.

Dříve lidé věřili, že skrze sny k nim promlouvají bohové či zesnulí. Velký význam přikládali snům již panovníci starobylé Mezopotámie, obdobné smýšlení nalezneme i ve staroindických Upanišádách – obě tyto starodávné civilizace věřily, že ve snech člověk opouští své tělo a putuje na místa, o nichž se mu zdá. Starověcí Egypťané považovali za požehnané právě ty, kterým se často zdály zajímavé a živé sny. Někteří z nich dokonce navštěvovali chrámy, v nichž mohli spát na speciálních postelích, které zaručovaly komunikaci s bohy právě prostřednictvím snů.

Odraz snů v kultuře

Od věštkyň a šamanů přešly sny velice brzy také do rukou umělců – snění je prvkem v umění velmi oblíbeným, snad proto, že je tak obtížné jej zachytit. Málokdo ví, že slavný hamletovský citát „Být či nebýt, toť oč tu běží.“ po chvíli pokračuje slovy „Až ztichne vřava pozemského bytí, ve spánku smrti můžeme mít sny – to proto váháme a snášíme tu dlouhou bídu, již se říká život.“ Snění však bylo někdy vykreslováno i negativně, jako třeba ve slavném obraze „Spánek rozumu plodí nestvůry“ španělského malíře Francisca Goyi, který inspiroval oscarového režiséra Miloše Formana k natočení snímku „Goyovy přízraky“. Ostatně zde by se slušelo připomenout, že americký Hollywood se ne nadarmo označuje jako „továrna na sny“.

Sny a moderní společnost

Dnes se sny zabývá samostatná věda, oneirologie, která zkoumá spojitosti mezi sněním a mozkovou aktivitou. Za skutečné vědecké průkopníky v oblasti výkladu snů lze považoval psychiatry Sigmunda Freuda a Carla Gustava Junga, kteří podrobně rozvedli a popsali povahu snů – ostatně v této oblasti tkvělo i jádro jejich sporu, protože Freud zastával názor, že sny jako produkt nevědomí vycházejí více z pudové podstaty lidského chování, zatímco Jung jim přikládal i kulturní význam. Běžnému člověku se přitom během jedné noci zdá přibližně 9 snů, z nichž si však po probuzení málokdy vzpomene na více než třetinu. Avšak stačí, abychom si vzpomněli jen na ten nejhezčí, stejně jako si na něj vzpomněl Martin Luther King, který proslul právě svou řečí „Měl jsem sen…“ – tento sen se totiž stal skutečností a ukázal, jak důležité je snít.