Testy matrací

Dosažení vysoké kvality matrací Tropico si bez náležitého a důsledného testovacího procesu lze jen těžko představit.

Samozřejmostí je kontrola zdravotní nezávadnosti všech použitých materiálů, avšak důležitější je vyhodnocení kvality především ortopedických vlastností. Běžný test matrací se proto sestává ze dvou hlavních částí – mechanického zátěžového testu a kontroly přístrojem ErgoCheck. V místě výrobního závodu jsme proto vybudovali vlastní testovací centrum Ergolab. Díky spojení se silným partnerem Hilding Anders máme možnost využívat nejmodernější certifikované materiály a technologie. Díky tomuto partnerství máme k dispozici i unikátní testovací centrum SleepLab ve Švýcarsku. Díky testování máme přehled, jak se konkrétní materiál chová a jaká je jeho životnost. Díky tomu můžeme nabídnout našim zákazníkům i prodlouženou záruku. U matrací až 10 let, u postelí až 25 let.

A jak to v takovém SleepLabu vypadá?

Zátěžový test

Cílem této procedury je zjistit míru proležení, změkčení a deformace v různých směrech. Již ve fázi prototypu jsou proto matrace podrobeny mechanickému zátěžovému testu, který odhalí veškeré nedostatky a přispěje tak k jejich odstranění. Tento test matrací se skládá z namáhání 40 – 150 tisíci mechanickými cykly, které simulují období běžného používání, tedy od dvou do osmi let. U každé naši matrace naleznete piktogram, který znázorňuje počet testovaných mechanických cyklů. Podle tohoto stanového období také poskytujeme odpovídající záruku – jako příklad můžeme uvést oblíbenou a 100 tisíci mechanickými cykly testovanou Super Fox, u níž je záruka matrace stanovena na 6 let.

test matrací

ErgoCheck

Pro dosažení co nejvyššího možného komfortu obsahuje test matrací také kontrolu měřícím zařízením ErgoCheck. Jedná se o citlivou měřící podložku, pomocí které je matrace testována pro používání různými typy postav a váhovými kategoriemi. Měření je pak vyhodnoceno počítačovým programem za přítomnosti technologa a konstruktéra, přičemž poté přechází do rukou lékařů a rehabilitačních pracovníků. Ti mají za úkol zkontrolovat, zda test matrací splnil svůj hlavní cíl – poskytnutí všech nezbytných podmínek pro zdravý a klidný spánek.

 ergocheck