Test matrací

Dosažení vysoké kvality matrací Tropico si bez náležitého a důsledného testovacího procesu lze jen těžko představit.

Samozřejmostí je kontrola zdravotní nezávadnosti všech použitých materiálů, avšak důležitější je vyhodnocení kvality především ortopedických vlastností. Běžný test matrací se proto sestává ze dvou hlavních částí – mechanického zátěžového testu a kontroly přístrojem ErgoCheck.

Zátěžový test

Cílem této procedury je zjistit míru proležení, změkčení a deformace v různých směrech. Již ve fázi prototypu jsou proto matrace podrobeny mechanickému zátěžovému testu, který odhalí veškeré nedostatky a přispěje tak k jejich odstranění. Tento test matrací se skládá z namáhání 40 – 100 tisíci mechanickými cykly, které simulují období běžného používání, tedy od dvou do šesti let. Podle tohoto stanového období také poskytujeme odpovídající záruku – jako příklad můžeme uvést oblíbenou a 80 tisíci mechanickými cykly testovanou Calipo Maxi, u níž je záruka matrace stanovena na 5 let.

ErgoCheck

Pro dosažení co nejvyššího možného komfortu obsahuje test matrací také kontrolu měřícím zařízením ErgoCheck. Jedná se o citlivou měřící podložku, pomocí které je matrace testována pro používání různými typy postav a váhovými kategoriemi. Měření je pak vyhodnoceno počítačovým programem za přítomnosti technologa a konstruktéra, přičemž poté přechází do rukou lékařů a rehabilitačních pracovníků. Ti mají za úkol zkontrolovat, zda test matrací splnil svůj hlavní cíl – poskytnutí všech nezbytných podmínek pro zdravý a klidný spánek.