Výrobní závod značky TROPICO v Roztokách u Jilemnice poškodil rozsáhlý požár

V podvečerních hodinách dne 28. října vypukl v Roztokách u Jilemnice rozsáhlý požár v závodě společnosti Hilding Anders Česká republika a.s., která patří mezi přední výrobce matrací, postelí, roštů, lůžkovin a ostatního příslušenství pro zdravé spaní. Oheň zachvátil průmyslový objekt výrobní haly, díky včasnému ohlášení a příjezdu požárních sborů z Libereckého i Královehradeckého kraje byly však plameny ještě týž večer lokalizovány a uhašeny. Příčina neštěstí je v tuto chvíli v šetření, prostory jsou nadále pod kontrolou místních hasičských sborů.

Poškozena byla výrobní hala i servery

„Naštěstí nebyl nikdo ze zaměstnanců ani záchranných sborů zraněn. Došlo ovšem k rozsáhlému poškození výrobních zařízení. Vedení společnosti intenzivně pracuje na vyhodnocení škod a způsobu jejich rychlé likvidace tak, aby bylo možné v maximálně krátkém čase alespoň částečně obnovit provoz a začít pracovat na úplném obnovení provozu společnosti v původním rozsahu,“ informoval Petr Vašíček, generální ředitel Hilding Anders Česká republika a.s. Společnost zároveň pracuje na obnovení připojení svých serverů, jelikož následkem škod došlo k částečnému narušení e-mailů a objednávkového systému.Děkujeme za podporu a chceme naše zákazníky i obchodní partnery poprosit o trpělivost při dodávání zakázek. Velmi si vážíme jejich loajality i ohlasů, které jsme zaznamenali. Poděkování patří rovněž všem zúčastněným a zaměstnancům za pomoc při zvládání této těžké situace, dodává Vašíček.

Sklady ani logistické centrum nebyly zasaženy

Ačkoliv byly při požáru zničeny prostory výrobního závodu, sklady materiálového zásobování ani logistické centrum společnosti v Hořicích v Podkrkonoší nebylo dotčeno.S ohledem na nutnost rychlého řešení nastalé situace jsme nepřerušili odběry materiálu od našich dodavatelů. Zároveň jsme schopni v krátkodobém horizontu zajistit dodávky našim obchodním partnerům, jelikož máme dostatečné zásoby zboží pro pokrytí jejich potřeb,“ uvedl Miloš Haken, obchodní ředitel společnosti. „Chceme všechny ubezpečit, že vedení i zaměstnanci dělají vše, co je v jejich silách, abychom společně zajistili obnovení dodávek prostřednictvím alternativního způsobu výroby v jednom z výrobních závodů skupiny Hilding Anders v Evropě,“ nastiňuje řešení složité situace Haken a dodává, že prioritou je obnovit provoz v co nejkratším horizontu, aby společnost dostála všem svým závazkům a zabezpečila práci pro všechny současné zaměstnance.