Přerušovaný spánek – neduh moderní doby

Nejrůznější poruchy spánku postihují až 90 % dospělé populace. Někteří z nás nemohou usnout, jiní se ráno necítí dostatečně odpočinutí a přibývá také těch, kteří se během noci neustále probouzejí. Přerušovaný spánek je většinou doménou osob, jejichž pracovní vytížení je na hranici únosnosti. Častým probouzením (alespoň 4x za noc) však mohou trpět také ti, kteří si pro spánek neumí vytvořit kvalitní prostředí nebo ignorují zásady spánkové hygieny. Co může takový přerušovaný spánek zapříčinit a co jej způsobuje? Odpověď na tyto otázky se budeme snažit najít na následujících řádcích.

 nespavost

Co může způsobit přerušovaný spánek

Člověk během dne shromažďuje všechny zážitky a prožitky ve formě vzpomínek. Aniž by si tuto skutečnost uvědomoval, jeho mozek pracuje na plné obrátky a ukládá jednu informaci za druhou. Ani během noci však mozek nezahálí. Všechny prožitky a vzpomínky totiž zpracovává a ukládá k pozdějšímu použití. Tento proces však probíhá pouze během hlubokého spánku, který nesmí být ničím narušen. Mozek člověka potýkajícího se s přerušovaným spánkem tak nemůže třídit informace a ukládat je do dlouhodobé paměti. Nezřídka kdy se u těchto jedinců objevují problémy se zapomětlivostí, které mohou v krajním případě vyústit až k Alzheimerově chorobě.

Co může za přerušovaný spánek?

Rušit vás během noci může cokoli. Častým „rušitelem“ jsou blikající kontrolky na obrazovkách počítače, televize nebo dokonce i podsvícené digitální hodiny. Rušit vás může také světlo nebo hluk z venku. Kvalitní spánek si nepřivodíte ani v případě, pokud usínáte v místnosti s domácím zvířetem (bublající akvárko s rybičkami, křečci, morčata, myši apod.). Kvalitu spánku může ovlivnit také teplota v místnosti. Tu je možno snížit dostatečným větráním nebo vhodně zvolenou matrací, která se nepřehřívá a přispívá ke spánkovému komfortu.

Navíc může přerušovaný spánek být způsoben i psychologickými faktory, jako je stres, úzkost nebo deprese. V moderní době je často spojen s náročným pracovním tempem, neustálým vystavením elektronickým zařízením a nedostatkem času pro relaxaci a odpočinek. 

Doporučuje se vytvořit si prostředí příznivé pro spánek, například tím, že se vyhneme rušivým podnětům v ložnici, vytvoříme si pravidelný spánkový rozvrh a dodržujeme spánkovou rutinu. Důležité je také relaxovat a uklidnit mysl před spaním, například prostřednictvím meditace, relaxačních cvičení nebo čtením knihy. Pokud trpíte častým přerušovaným spánkem a jeho dopady na váš každodenní život jsou značné, je vhodné vyhledat odbornou pomoc, jako je konzultace se specialistou na spánkové poruchy nebo psychologem, kteří vám mohou poskytnout další rady a podporu při zlepšování spánkových návyků.